Nume românești pentru băieți

Dragă cititor, Descoperă nume fermecătoare de băieți românești pentru micuțul tău. Explorați lista noastră de opțiuni tradiționale și unice. Găsiți numele perfect.

Introducere în România

 • Capital: Bucharest
 • Biggest Town: Cluj-NapocaArea: Approximately 179 square kilometers (69 square miles)
 • Population: Around 320,000
 • Density: Approximately 1,789 people per square kilometer (4,632 per square mile)
 • Children Born Per Day: Varies, but on average, around 200 to 250 births per day
 • People Dead Per Day: Varies, but on average, around 100 to 150 deaths per day
 • Smallest Town: BuşteniArea: Approximately 17 square kilometers (6.5 square miles)
 • Population: Around 11,000
 • Density: Approximately 647 people per square kilometer (1,676 per square mile)
 • Children Born Per Day: Varies, but on average, around 2 to 5 births per day
 • People Dead Per Day: Varies, but on average, around 1 to 3 deaths per day.

Nume de băieți din România cu semnificație de la A la Z.

Numele de băieți din România încep cu „A”

Romanian Baby Boy


 • Andrei - Semnifică "curajos" sau "voinic".
 • Alexandru - Înseamnă "apărător al oamenilor".
 • Adrian - Derivat din cuvântul latin "Hadrianus", semnificând "de la Marea Adriatică".
 • Alin - Se traduce ca "liniștit" sau "pașnic".
 • Anton - Originea din latină, însemnând "prețios" sau "vrednic de admirație".
 • Aurel - Nume asociat cu "aur", simbolizând nobilime și bogăție.
 • Armand - Semnifică "căruia îi place să comande" sau "lider".
 • Aron - Înseamnă "munte" sau "înălțime".
 • Augustin - Derivat din latină, semnificând "a se respecta" sau "a se onora".
 • Adonis - Nume cu origini grecești, asociat cu frumusețea și tineretea.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Bogdan - Înseamnă "dar de la Dumnezeu" sau "cea mai mare bucurie".
 • Bănel - O formă diminutivă de la "Bogdan", exprimând afecțiune și caldătate.
 • Bogdan - Simbolizează mândria și noblețea, având origini slavice.
 • Bogdan - Însemnând "bogat" sau "înfloritor", reflectând belșugul și fertilitatea.
 • Bucur - Semnifică "fericire" sau "bucurie", evidențiind optimismul și veselia.
 • Bogdan - Nume cu origini puternice, aducând înțelesuri de putere și încredere.
 • Bogdan - Inspirat din natură, simbolizează vitalitatea și forța.
 • Bogdan - Înseamnă "lumină" sau "strălucire", aducând cu sine speranță și claritate.
 • Bogdan - Derivat din cuvântul slav "bogu", cu semnificația de "divinitate" sau "zeitate".
 • Bogdan - Asociat cu frumusețea și noblețea, reflectând esența românească.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Ciprian - Înseamnă "cel care provine din Cipru" sau "călătorul".
 • Cristian - Semnifică "următorul lui Cristos" sau "cel botezat în numele lui Hristos".
 • Cezar - Inspirat de la numele împăratului roman, însemnând "cel care ține la respect" sau "conducător".
 • Constantin - Nume asociat cu "statornicie" sau "persoană constantă".
 • Cătălin - Înseamnă "pur" sau "curat", exprimând inocența și integritatea.
 • Cornel - Semnifică "căpitan" sau "conducător militar", reflectând puterea și autoritatea.
 • Cristofor - Derivat din grecescul "Khristophoros", semnificând "cel care poartă pe Hristos".
 • Claudiu - Inspirat din numele unor împărați romani, însemnând "înțelept" sau "inteligent".
 • Călin - Înseamnă "fermecător" sau "atrăgător", simbolizând farmecul și carisma.
 • Călin - Nume cu rădăcini românești, asociat cu frumusețea și noblețea naturii.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Dumitru - Semnifică "cel născut în zi de Dumnezeu" sau "darul lui Dumnezeu".
 • Dorin - Înseamnă "dorit" sau "iubit", evocând dragostea și afecțiunea.
 • Dan - Inspirat din grecescul "Daniil", însemnând "judecător" sau "persoană dreaptă".
 • Dragoș - Semnifică "iubit" sau "prețuit", exprimând legături puternice și sentimente profunde.
 • Dorin - Nume cu rădăcini românești, asociat cu pasiunea și aspirațiile.
 • Dominic - Derivat din latină, semnifică "domnitor" sau "stăpân al casei".
 • Dănuț - O formă diminutivă a lui Dan, exprimând afecțiune și caldătate.
 • Doru - Înseamnă "dorit" sau "prețuit", reprezentând valori și tradiții.
 • Dimitrie - Variantă a lui Dumitru, semnificând "darul lui Dumnezeu" sau "protejat de divinitate".

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Eugen - Înseamnă "nobil" sau "înălțat", exprimând distincția și demnitatea.
 • Emil - Semnifică "concurent" sau "rival", evidențiind perseverența și hotărârea.
 • Eduard - Inspirat de la "guardian al bogăției", semnifică protecția și securitatea.
 • Emanuel - Înseamnă "Dumnezeu este cu noi", exprimând credința și încrederea divină.
 • Eduard - Nume asociat cu noblețea și puterea, reflectând autoritatea și respectul.
 • Eftimie - Semnifică "bunătate" sau "binecuvântare", exprimând generozitatea și compasiunea.
 • Eugeniu - Inspirat de la "nobil", simbolizează frumusețea și eleganța.
 • Eugen - Nume cu rădăcini latinești, exprimând demnitatea și onoarea.
 • Eusebiu - Înseamnă "bun" sau "drept", reflectând integritatea și corectitudinea.
 • Ermil - Semnifică "stăpân al lumii" sau "conducător", exprimând puterea și autoritatea.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Florian: Acest nume sugerează frumusețe și puritate, fiind asociat adesea cu floarea de fluture, care înflorește în primăvară și simbolizează reînnoirea și transformarea.
 • Felix: Un nume care exprimă noroc și fericire, aducând cu sine o notă de optimism și bucurie în viața celui care îl poartă.
 • Fabian: Acest nume este asociat cu "fapte bune" sau "creștere". Sugerează un spirit altruist și o dorință de a face binele în jurul său.
 • Florin: Un nume cu o puternică legătură cu natura și tradițiile românești, sugerând prosperitate și bogăție, asemenea unei grămezi de flori.
 • Filimon: Acest nume transmite o aură de înțelepciune și cunoaștere, fiind asociat cu "iubitor de învățătură" sau "iubitor de adevăr".
 • Feodor: Un nume cu origini slave, care înseamnă "dar de la Dumnezeu". Sugerează protecție divină și binecuvântare pentru cel care îl poartă.
 • Floricel: Un nume adorabil și delicat, care sugerează un boboc de floare, simbol al începutului și al promisiunii.
 • Faust: Acest nume este asociat cu înțelepciunea și cuvintele înțelepte, sugerând o căutare profundă a cunoașterii și adevărului.
 • Fulger: Un nume puternic și energic, asociat cu forța naturii și cu rapiditatea, sugerând determinare și acțiune rapidă.
 • Flavius: Acest nume are o aură nobilă și regală, sugerând "aureea" sau "blond", și este adesea asociat cu înțelepciunea și puterea.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Gavril: Acest nume are rădăcini biblice și înseamnă "om puternic al lui Dumnezeu". Sugerează protecție divină și putere interioară.
 • Gabriel: Un nume angelic care înseamnă "trimis de Dumnezeu" sau "sol divin". Sugerează o conexiune spirituală puternică și protecție divină.
 • Grigore: Acest nume are origini grecești și înseamnă "vechi", sugerând înțelepciune și experiență acumulată de-a lungul timpului.
 • Gheorghe: Un nume tradițional românesc, asociat cu "luptător" sau "agresiv", sugerând curaj și hotărâre în fața provocărilor.
 • Gavrilă: O variantă a numelui Gavril, cu aceeași semnificație puternică de protecție divină și putere interioară.
 • Grigorie: Acest nume sugerează "vechime" și "înțelepciune", exprimând profunzimea gândirii și o perspectivă matură asupra vieții.
 • Gică: Un nume scurt și prietenos, care este o variantă diminutivă a numelui Gheorghe. Sugerează simplitate și căldură umană.
 • Gavriil: O variantă mai rară a numelui Gavril, cu aceeași semnificație puternică de protecție divină și putere interioară.
 • Grigoraș: Acest nume este o variantă diminutivă a numelui Grigore, sugerând un caracter prietenos și accesibil.
 • Gligor: Un nume cu origini tradiționale, care sugerează "strălucire" sau "lumină". Este asociat cu ideea de claritate și înțelepciune.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Hristofor: Un nume cu puternice conotații religioase, însemnând "purtați de Hristos". Sugerează devotament și credință în valorile creștine.
 • Haralambie: Acest nume are origini grecești și este asociat cu sfântul Haralambie, protectorul împotriva bolilor. Sugerează protecție și vindecare divină.
 • Horea: O variantă a numelui Horia, care păstrează aceeași semnificație puternică de curaj și determinare în lupta pentru libertate.
 • Hagi: Un nume scurt și prietenos, care este adesea asociat cu jucătorii de fotbal, dar care păstrează o notă de simplitate și autenticitate.
 • Haralamb: O variantă a numelui Haralambie, sugerând tot protecție și vindecare divină, dar într-o formă mai simplă și mai accesibilă.
 • Horiaș: Acest nume este o variantă diminutivă a numelui Horia, sugerând un caracter plin de viață și energie.
 • Hristu: O variantă familiară și afectuoasă a numelui Hristofor, care exprimă apropierea și caldura umană.
 • Hadrian: Acest nume are rădăcini latine și înseamnă "din Hadria". Sugerează stabilitate și putere, asemenea unui stâlp de piatră.
 • Horiașiu: O formă rară și tradițională a numelui Horia, sugerând un caracter puternic și hotărât.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Iancu: Acest nume este unul dintre cele mai tradiționale nume românești, sugerând noblețe și rădăcini adânci în cultura și istoria țării.
 • Ilie: Un nume cu puternice conotații religioase, asociat cu profetul Ilie și cu puterea divină. Sugerează o conexiune profundă cu spiritualitatea și credința.
 • Iustin: Acest nume este asociat cu justiția și corectitudinea, sugerând un caracter moral puternic și un simț al dreptății bine dezvoltat.
 • Ionel: O variantă diminutivă a numelui Ion, care păstrează aceeași semnificație de forță și hotărâre, dar într-o formă mai delicată și mai prietenoasă.
 • Iulian: Un nume cu origini romane, care înseamnă "apartinând lui Iulius". Sugerează legături cu istoria și cu noblețea romană.
 • Ilarion: Acest nume are origini grecești și înseamnă "veselie" sau "fericit". Sugerează un caracter optimist și plin de bucurie de viață.
 • Ilar: Un nume scurt și simplu, care păstrează aceeași semnificație de "veselie" sau "fericit", exprimând o natură jovială și plină de entuziasm.
 • Iuliu: Un nume asociat cu marele lider român Iuliu Maniu, sugerând putere și liderișm în lupta pentru dreptate și libertate.
 • Iustinian: Acest nume este asociat cu împăratul roman Iustinian I și sugerează putere și autoritate într-o manieră imperială și regală.
 • Iorgu: O variantă a numelui George, care păstrează aceeași semnificație de "luptător" sau "agresiv", dar într-o formă mai specific românească.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Kostas: Acest nume, de origine greacă, înseamnă "cel care este ferm" sau "hotărât". Desemnează o persoană puternică și hotărâtă în deciziile sale.
 • Konstantin: Un nume cu origini latine, care înseamnă "constant" sau "statornic". Sugerează stabilitate și putere interioară.
 • Kamil: Acest nume are origini arabe și înseamnă "perfect" sau "complet". Desemnează o persoană integritate și armonie interioară.
 • Kătălin: Un nume tradițional românesc, asociat cu curajul și hotărârea. Sugerează determinare și putere de voință.
 • Kiril: Acest nume, de origine slavă, înseamnă "domnitor" sau "conducător". Sugerează autoritate și încredere în sine.
 • Kelemen: Un nume cu rădăcini maghiare, care înseamnă "cel care protejează". Sugerează grijă și protecție față de cei dragi.
 • Klara: Acest nume, de origine latină, înseamnă "strălucitoare" sau "luminată". Sugerează o personalitate radiantă și plină de lumină.
 • Konrad: Un nume cu origini germanice, care înseamnă "consilier îndrăzneț". Sugerează înțelepciune și hotărâre în luarea deciziilor.
 • Kamil: Acest nume are origini arabe și înseamnă "perfect" sau "complet". Desemnează o persoană integritate și armonie interioară.
 • Kornel: Un nume asociat cu puterea și înțelepciunea, sugerând o personalitate puternică și respectată.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Laurențiu: Acest nume are origini latine și înseamnă "cel laureat" sau "cel încoronat cu laur". Sugerează noblețe și victorie, aducând în minte imaginea unui erou.
 • Lucian: Un nume cu rădăcini latine, care înseamnă "luminos" sau "strălucitor". Sugerează inteligență și claritate în gândire, precum și o personalitate plină de lumină.
 • Liviu: Acest nume tradițional românesc înseamnă "cel care trăiește" sau "plin de viață". Sugerează vitalitate și energie pozitivă, aducând bucurie în jurul său.
 • Leon: Un nume cu origini latine, care înseamnă "leu". Sugerează forță și curaj, aducând în minte imaginea unui lider puternic și hotărât.
 • Luca: Acest nume este de origine greacă și înseamnă "lumină". Sugerează o personalitate strălucitoare și plină de căldură, precum și o inteligență strălucitoare.
 • Lăcrămioară: Acest nume are o puternică legătură cu natura și tradițiile românești, fiind asociat cu frumusețea delicată a florii de lăcrămioară, care simbolizează speranță și puritate.
 • Lucianu: O variantă familiară și afectuoasă a numelui Lucian, sugerând o legătură strânsă și caldă cu acesta.
 • Lazăr: Acest nume este asociat cu figura biblică a lui Lazăr, care a fost readus la viață de către Isus. Sugerează speranță și renăscut spiritual.
 • Laurențiuș: O variantă mai rară a numelui Laurențiu, care păstrează aceeași semnificație nobilă și victorioasă.
 • Luchian: Un nume cu origini slave, care înseamnă "luminos" sau "strălucitor". Sugerează o personalitate radiantă și plină de optimism.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Maria: Acest nume este unul dintre cele mai populare nume feminine din România, fiind asociat cu Fecioara Maria și cu frumusețea divină. Sugerează puritate și grație.
 • Mihaela: O variantă feminină a numelui Mihai, sugerând protecție și autoritate, dar într-o formă delicată și feminină.
 • Melania: Acest nume are origini grecești și înseamnă "neîntrecut" sau "singur". Sugerează forță și independență, aducând în minte imaginea unei femei puternice și hotărâte.
 • Marina: Un nume asociat cu elementul apa și cu viața marină, sugerând adaptabilitate și flexibilitate. Sugerează și o legătură puternică cu natura și cu tradițiile maritime.
 • Mirela: Acest nume are origini slave și înseamnă "mir" sau "lumină". Sugerează frumusețe și armonie, aducând în minte imaginea unei femei pline de lumină și căldură.
 • Monica: Un nume cu origini latine, care înseamnă "unică" sau "singură". Sugerează independență și putere, precum și o personalitate distinctă și memorabilă.
 • Margareta: Acest nume este asociat cu frumusețea și grația florii de margaretă, care simbolizează puritatea și inocența. Sugerează feminitate și eleganță.
 • Melania: Acest nume are origini grecești și înseamnă "neîntrecut" sau "singur". Sugerează forță și independență, aducând în minte imaginea unei femei puternice și hotărâte.
 • Madalina: Un nume asociat cu Maria Magdalena, care simbolizează transformarea și renăscutul spiritual. Sugerează o personalitate puternică și o conexiune profundă cu spiritualitatea.
 • Mihaela: O variantă feminină a numelui Mihai, sugerând protecție și autoritate, dar într-o formă delicată și feminină.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Nicolae: Acest nume este asociat cu Sfântul Nicolae, cunoscut și ca Moș Nicolae, și sugerează generozitate și bunătate. Este un nume tradițional românesc, îmbrățișat cu drag în cultura locală.
 • Neculai: O variantă regională a numelui Nicolae, care păstrează aceeași semnificație de generozitate și bunătate, dar cu o notă distinctivă regională.
 • Nicolai: O variantă mai rară a numelui Nicolae, sugerând aceeași tradiție și încredere în sfântul patron al copiilor și al darurilor.
 • Nectarie: Acest nume are origini grecești și înseamnă "dulce ca nectarul". Sugerează o natură plină de dulceață și căldură, aducând lumină în jur.
 • Nelu: Un nume scurt și prietenos, care este o formă diminutivă a numelui Nicolae. Sugerează apropiere și afecțiune, fiind adesea folosit de către cei apropiați.
 • Nistor: Acest nume are origini slave și înseamnă "biruitor". Sugerează forță și curaj în fața provocărilor, aducând în minte imaginea unui luptător neînfricat.
 • Nae: Un nume familiar și autentic, care este o formă diminutivă a numelui Nicolae. Sugerează o personalitate plină de viață și energie, aducând bucurie în jur.
 • Neluțu: O variantă diminutivă și afectuoasă a numelui Nelu, care exprimă apropierea și afecțiunea într-o manieră caldă și prietenoasă.
 • Neagoe: Acest nume are origini românești și este asociat cu domnitorul Neagoe Basarab. Sugerează înțelepciune și liderișm, aducând în minte imaginea unui conducător drept și înțelept.
 • Nectar: Acest nume este asociat cu dulceața și bucuria, sugerând o personalitate plină de farmec și căldură umană.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Octavian: Acest nume are origini latine și înseamnă "născut în luna a opta". Sugerează nobilitate și demnitate, fiind asociat cu marii conducători din istoria romană.
 • Ovidiu: Un nume cu rădăcini latine, asociat cu poetul latin Ovidiu. Sugerează sensibilitate și creativitate, aducând în minte imaginea unui spirit artistic.
 • Olimpiu: Acest nume are origini grecești și înseamnă "cel de pe muntele Olimp". Sugerează înălțime și aspirație spre excelență, aducând în minte imaginea unui lider puternic.
 • Octav: O variantă scurtă și simplă a numelui Octavian, sugerând aceeași nobilitate și demnitate, dar într-o formă mai accesibilă și prietenoasă.
 • Orest: Acest nume are origini grecești și înseamnă "cel care se înmulțește". Sugerează fertilitate și prosperitate, aducând în minte imaginea unei personalități puternice și roditoare.
 • Ovidian: Un nume rar și distinctiv, derivat din numele poetului latin Ovidiu. Sugerează pasiune pentru literatură și pentru frumusețea cuvintelor.
 • Onisim: Acest nume are origini grecești și înseamnă "util" sau "folositor". Sugerează practicitate și utilitate, aducând în minte imaginea unei persoane muncitoare și responsabile.
 • Orfeu: Un nume mitologic, asociat cu legenda lui Orfeu, poet și cântăreț de excepție. Sugerează talent și sensibilitate artistică, aducând în minte imaginea unui spirit liber și creativ.
 • Ostin: Acest nume are origini latine și înseamnă "ferm" sau "încăpățânat". Sugerează hotărâre și perseverență în atingerea obiectivelor, aducând în minte imaginea unui luptător neobosit.
 • Onu: Un nume scurt și simplu, care sugerează autenticitate și simplitate, aducând în minte imaginea unei persoane sincere și directe.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Quirin: Un nume mai puțin obișnuit, cu rădăcini în latină, care înseamnă "cel ce vine din Quirinal". Deși nu este specific românesc, poate fi adaptat și integrat în cultura românească.
 • Quentin: Un nume cu origini latine, care înseamnă "al cincilea". Deși nu este specific românesc, poate fi adoptat și interpretat într-un mod personal, pentru a reflecta esența românească.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Radu: Un nume tradițional românesc, semnificând "fericit" sau "binecuvântat". Este asociat cu noblețea și istoria României, fiind purtat și de domnitori importanți.
 • Răzvan: Acest nume are origini în mitologia dacică și înseamnă "cel curajos" sau "voinic". Sugerează putere și hotărâre în fața provocărilor.
 • Rareș: Un nume cu rădăcini în folclorul românesc, asociat cu raritatea și unicatul. Sugerează o personalitate distinctivă și deosebită.
 • Raul: Acest nume vine din latină și înseamnă "râu". Sugerează fluiditate și forță în mișcare, precum și conexiunea cu natura.
 • Raduț: O variantă diminutivă și afectuoasă a numelui Radu, sugerând apropiere și afecțiune într-un mod prietenos.
 • Relu: Un nume scurt și simplu, care vine de la "relui", adică "al rostului" sau "al folosului". Sugerează utilitate și importanță în societate.
 • Remus: Acest nume este asociat cu legenda lui Romulus și Remus, fondatorii Romei. Sugerează începuturi puternice și spirit pionier.
 • Romică: Un nume familiar și prietenos, care este o formă diminutivă a numelui Romulus sau a altor nume care încep cu "Rom-".
 • Răducu: O variantă afectuoasă și prietenoasă a numelui Radu, sugerând apropiere și legături strânse cu cei dragi.
 • Robert: Acest nume vine din limba germană și înseamnă "strălucitor prin glorie". Deși nu este specific românesc, este unul comun și apreciat în România.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Ștefan: Un nume tradițional românesc, care înseamnă "cel încoronat" sau "rege". Sugerează putere și demnitate, fiind asociat cu domnitori importanți din istoria României.
 • Sergiu: Acest nume are origini latine și înseamnă "servitor" sau "slujitor". Sugerează devotament și loialitate, aducând în minte imaginea unei persoane dedicate și muncitoare.
 • Sebastian: Un nume cu origini grecești, care înseamnă "venerabil" sau "respectat". Sugerează noblețe și demnitate, aducând în minte imaginea unui lider respectat și admirat.
 • Sandu: O variantă familiară și prietenoasă a numelui Alexandru, care înseamnă "apărătorul oamenilor" sau "protectorul". Sugerează prietenie și căldură umană.
 • Silviu: Acest nume are origini latine și înseamnă "pădure" sau "pădurean". Sugerează legătura cu natura și frumusețea ei sălbatică, aducând în minte imaginea unui spirit liber și aventuros.
 • Șerban: Un nume românesc tradițional, care sugerează noblețe și încredere. Este asociat cu personalități puternice și hotărâte.
 • Sorin: Acest nume are origini latine și înseamnă "răsărit de soare" sau "luminos". Sugerează optimism și căldură, aducând în minte imaginea unei persoane pline de energie și vitalitate.
 • Sebastian: Un nume cu rădăcini latine, care înseamnă "venerabil" sau "respectat". Sugerează noblețe și demnitate, aducând în minte imaginea unui lider respectat și admirat.
 • Ștefan: Un nume tradițional românesc, care înseamnă "cel încoronat" sau "rege". Sugerează putere și demnitate, fiind asociat cu domnitori importanți din istoria României.
 • Sandu: O variantă familiară și prietenoasă a numelui Alexandru, care înseamnă "apărătorul oamenilor" sau "protectorul". Sugerează prietenie și căldură umană.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Traian: Un nume de origine latină, asociat cu împăratul Traian, care înseamnă "cel care aparține poporului". Sugerează putere și conducere, fiind legat de istoria bogată a României.
 • Teodor: Acest nume vine din grecescul "Theodoros" și înseamnă "dar de la Dumnezeu". Sugerează protecție și binecuvântare divină, aducând în minte imaginea unei persoane puternice și înțelepte.
 • Tiberiu: Un nume cu rădăcini latine, care este asociat cu râul Tiber și semnifică "cel care aparține râului Tiber". Sugerează legătura cu natura și cu bogăția peisajelor naturale.
 • Tudor: Acest nume tradițional românesc înseamnă "gardian" sau "protector al orașului". Sugerează responsabilitate și devotament față de comunitate, aducând în minte imaginea unui lider puternic și protector.
 • Toma: Un nume scurt și simplu, care vine din grecescul "Thomas" și înseamnă "gemeni". Sugerează legături strânse și puternice, aducând în minte imaginea unei persoane sociabile și empatică.
 • Tiberiu: Un nume cu rădăcini latine, care este asociat cu râul Tiber și semnifică "cel care aparține râului Tiber". Sugerează legătura cu natura și cu bogăția peisajelor naturale.
 • Traian: Un nume de origine latină, asociat cu împăratul Traian, care înseamnă "cel care aparține poporului". Sugerează putere și conducere, fiind legat de istoria bogată a României.
 • Tavi: O variantă diminutivă și prietenoasă a numelui Octavian sau al altor nume care încep cu "Tav-". Sugerează apropiere și afecțiune într-un mod accesibil și prietenos.
 • Tiberiu: Un nume cu rădăcini latine, care este asociat cu râul Tiber și semnifică "cel care aparține râului Tiber". Sugerează legătura cu natura și cu bogăția peisajelor naturale.
 • Teofil: Acest nume are origini grecești și înseamnă "prieten al lui Dumnezeu". Sugerează spiritualitate și conexiune cu divinul, aducând în minte imaginea unei persoane înțelepte și devotate.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Ulfilas: Un nume cu origini gotice, asociat cu episcopul Ulfilas, care a tradus Biblia în limba gotică. Chiar dacă nu este specific românesc, poate fi adoptat și interpretat într-un mod care să reflecte credința și spiritualitatea din cultura românească.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Valentin: Un nume tradițional românesc, asociat cu Sfântul Valentin, care sugerează iubire și devotament. Este un nume popular în România, simbolizând dragostea și afectivitatea.
 • Victor: Acest nume vine din latinul "victor" și înseamnă "câștigător" sau "biruitor". Sugerează putere și succes în fața adversităților, aducând în minte imaginea unui lider triumfător.
 • Vlad: Un nume cu origini românești, asociat cu Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Dracula. Sugerează forță și curaj, aducând în minte imaginea unui luptător neînfricat.
 • Valeriu: Acest nume vine din latinul "valere" și înseamnă "a fi puternic" sau "a fi sănătos". Sugerează vigoare și vitalitate, aducând în minte imaginea unei persoane pline de energie.
 • Virgil: Un nume cu rădăcini latine, asociat cu poetul latin Virgiliu. Sugerează sensibilitate și pasiune pentru literatură și artă, aducând în minte imaginea unui spirit creativ.
 • Valerian: Acest nume vine din latinul "valere" și înseamnă "puternic" sau "vigoros". Sugerează forță și rezistență, aducând în minte imaginea unui lider determinat și hotărât.
 • Vianu: Un nume românesc tradițional, care înseamnă "de la râu". Sugerează legătura cu natura și cu peisajele românești, aducând în minte imaginea unei persoane împăciuitoare și pline de armonie.
 • Viorel: Acest nume este asociat cu floarea de viorea, care înflorește în primăvară. Sugerează frumusețe și prospețime, aducând în minte imaginea unui spirit vesel și plin de viață.
 • Vlăduț: O variantă diminutivă și afectuoasă a numelui Vlad, sugerând apropiere și afecțiune într-un mod prietenos și plin de tandrețe.
 • Vasile: Un nume tradițional românesc, care vine din grecescul "Basileios" și înseamnă "regal" sau "rege". Sugerează noblețe și demnitate, fiind asociat cu persoane respectate și admirate.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Wladimir: O variantă a numelui Vladimir, care sugerează putere și autoritate. Deși nu este specific românesc, poate fi adaptat și interpretat într-un mod care să reflecte spiritul românesc al luptei și al curajului.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Xenofont: Un nume cu origini grecești, care înseamnă "cel care poartă un discurs străin". Deși nu este specific românesc, poate fi interpretat ca o expresie a deschiderii către alte culturi și idei.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Yves: Un nume cu origini franceze, care înseamnă "teghează" sau "arc". Deși nu este specific românesc, poate fi interpretat ca o expresie a grației și eleganței, valori apreciate în cultura românească.

Numele de băieți din România încep cu „A”

 • Zoran: Un nume care provine din slavă și înseamnă "răsărit de soare". Sugerează lumină și optimism, aducând în minte imaginea unui spirit plin de viață.
 • Zoltan: Un nume de origine ungară care înseamnă "puternic" sau "stăpân al vieții". Sugerează putere și autoritate, fiind asociat cu un lider hotărât și energic.
 • Zidane: Un nume cu origini arabe, care înseamnă "crescut deasupra" sau "superior". Sugerează înălțime și superioritate, aducând în minte imaginea unui lider respectat și admirat.


Share this post with friends

See previous post See next post
No One Has Commented On This Post Yet
Click here to comment

Please comment according to the sweet namer policy. Every comment is reviewed.

comment url