Berniukų vardai Lietuvoje | Unikali ir prasmės

Atskleiskite socialinį Lietuvos palikimą per mūsų organizuotą vaikų vardų sąrašą. Pasinerkite į šių įprastų lietuviškų pavadinimų reikšmę ir svarbą šiame moksliniame tyrime.

Įvadas į Lietuvą:

Lietuva, esanti šiaurės rytų Europoje, yra šalis, garsėjanti turtinga istorija ir gyva kultūra. Jos sostinė Vilnius tebėra savo palikimo demonstracija, besipuikuojanti vidutinio amžiaus dizaino ir šiuolaikinio gyvenimo deriniu.

Vilnius, kaip bene didžiausias Lietuvos miestas, užima apie 401 kvadratinį kilometrą ir yra socialinis bei piniginis centras.

Pagal dydį Kaunas yra dar vienas ryškesnis miestas, esantis kaip antras pagal dydį Lietuvoje. Jis kerta apie 157 kvadratinių kilometrų plotą ir visiškai prisideda prie tautos socialinės ir modernios scenos.

Naujausiais duomenimis, visų Lietuvos gyventojų skaičius išlieka 2,8 milijono žmonių, o gyventojų storis yra vidutiniškai apie 45 gyventojai kiekviename kvadratiniame kilometre.

Apskritai Lietuvoje kasdien pastojasi apie 130 jaunuolių, o tauta kasdien sutinka apie 100 praeivių.

Lietuviški berniukų vardai, turintys reikšmę nuo A iki Z.

Kūdikių vardai prasideda raide „A“

Baby_Boy

 • Adomas: „Žemė“ arba „žmogus“ Adomas įkūnija jėgą ir pagrįstumą, atspindintį gilų ryšį su žeme – esminį lietuvių kultūros bruožą.
 • Augustas: Atspindėdamas orumą ir garbę, Augustas neša kilnumo esmę, žadina pagarbos ir karališkumo jausmą.
 • Andrius: Siekdamas drąsos ir drąsos, Andrius simbolizuoja drąsią ir bebaimę dvasią, bruožus, kuriais labai žavisi Lietuvos istorinės asmenybės.
 • Arnas: Šis vardas verčiamas kaip „erelis“, simbolizuojantis laisvę, viziją ir kylančią dvasią, atspindinčią Lietuvos kultūros atsparumą ir ambicijas.
 • Algirdas: „Padaryti laimingu“ Algirdas reiškia džiaugsmą ir pasitenkinimą, pabrėždamas laimės svarbą gyvenime – Lietuvos visuomenėje puoselėjamą vertybę.

Kūdikių vardai prasideda raide „B“

  • Balys: „Stiprus“ arba „galingas“ Balys reiškia atsparumą ir galią, atkartojančią stiprybę, kuri labai vertinama Lietuvos pavelde.
  • Benediktas: Žymėdamas „palaimintas“, Benediktas įkūnija dievišką palankumą ir malonę, pabrėždamas palaiminimų svarbą žmogaus gyvenimo kelyje.
  • Bronius: Išvertus į „gynėjas“ ar „gynėjas“, Bronius atspindi puoselėjančią ir globėjo dvasią, atkartojančią gynėjų vaidmenį lietuvių šeimose ir bendruomenėse.
  • Birutė: Šis vardas reiškia „drugelis“, simbolizuojantis transformaciją, grožį ir laisvę, atspindintis ryškų Lietuvos gamtos spalvas.
  • Benas: „Sūnus“ arba „palaimintas“ Benas įkūnija šeimos šilumą ir džiaugsmą, pabrėždamas šeimyninių ryšių reikšmę Lietuvos kultūroje.

  Kūdikių vardai prasideda raide „C“

   • Cezaris: „Imperatorius“ arba „valdovas“, Cezaris atspindi autoritetą ir lyderystę, primena istorines asmenybes, lėmusias Lietuvos likimą.
   • Kiprijonas: reiškiantis „iš Kipro“ arba „saulėtas“, Kiprijonas įkūnija šilumą ir gyvybingumą, primena saulėtus kraštovaizdžius ir gyvą Lietuvos kultūrą.
   • Česlovas: Išvertus į „įžadėtųjų šlovę“, Česlovas reiškia garbę ir įsipareigojimą, atkartojantį ištikimybės vertę lietuviškose tradicijose.
   • Celestinas: Šis vardas reiškia „dangiškasis“ arba „dangus“, simbolizuojantis siekius ir svajones, siekiančias dangiškosios, atspindinčios ambicijas lietuvių kultūroje.
   • Česlovas: „garbė“ arba „šlovė“ Česlovas reiškia pagarbą ir orumą, pabrėžiant garbės svarbą asmeniniame ir visuomeniniame elgesyje.

   Kūdikių vardai prasideda raide „D“

    • Dainius: Dainius ar melodija reiškia muzikalumą ir harmoniją, atspindinčią giliai įsišaknijusią Lietuvos kultūrinę meilę muzikai ir poezijai.
    • Domas: reiškiantis „prisijaukinti“ arba „pajungti“, „Domas“ reiškia jėgą ir kontrolę, atspindinčią Lietuvos istorijos ir charakterio atsparumą.
    • Dovydas: Išvertus į „mylimasis“ arba „garbintas“, Dovydas atspindi meilę ir atsidavimą, simbolizuojantį puoselėjamą ryšį lietuvių šeimose.
    • Donatas: Šis vardas reiškia „dovana“ arba „aukojimas“, įkūnijantis dosnumą ir geranoriškumą – dosnioje lietuviško svetingumo dvasioje vertinamus bruožus.
    • Darius: Reiškia „gerai turėti“ arba „išlaikyti“, Darius simbolizuoja rūpestingumą ir atsakomybę, atspindi lietuvių bendruomenių puoselėjančią dvasią.

    Kūdikių vardai prasideda raide „E“

     • Egidijus: „Ožkos kailio skydas“ Egidijus įkūnija apsaugą ir atsparumą, atspindi jėgą tarp iššūkių, panašią į Lietuvos istorinę tvirtybę.
     • Eimantas: Žymėdamas „norą“ ar „ketinimą“, Eimantas įkūnija ambicijas ir siekį, atkartodamas lietuvių kultūroje slypintį polėkį ir ryžtą.
     • Eduardas: Išvertus į „turtingas globėjas“, Eduardas reprezentuoja ir gerovę, ir globą, atkartodamas atsakomybės vertybes lietuvių šeimose.
     • Evaldas: Šis vardas reiškia „valdyti“ arba „įsakinėti“, reiškiantis lyderystę ir valdžią, giminingą stipriems Lietuvos istorijos lyderiams.
     • Edvinas: „Turtingas draugas“ Edvinas įkūnija draugystę ir gerovę, atspindinčią stiprios draugystės svarbą Lietuvos kultūroje.

     Kūdikių vardai prasideda raide „F“

      • Feliksas: „Laimingas“ arba „laimingas“ Feliksas įkūnija džiaugsmą ir pasitenkinimą, atspindintį Lietuvos kultūroje vertinamą pozityvumą.
      • Fridrikas: Žymėdamas „taikus valdovas“, Fridrikas simbolizuoja harmoniją ir lyderystę, pakartodamas Lietuvos istorijoje vyraujantį taikos troškimą.
      • Ferdinandas: Išvertus į „drąsus keliautojas“, Ferdinandas įkūnija drąsą ir ieškojimą, atspindintį nuotykių dvasią lietuviškame pavelde.
      • Feliksas: Šis vardas reiškia „laimingasis“ arba „sėkmingas“, simbolizuojantis sėkmę ir klestėjimą, lietuviškose tradicijose atliepiantis optimizmą ir viltį.
      • Florentinas: „Klesti“ arba „klestintis“, Florentinas įkūnija augimą ir gausą, atspindinčią klestinčius Lietuvos kraštovaizdžius.

      Kūdikių vardai prasideda raide „G“

       • Gediminas: Reiškia „valdyti“ arba „valdyti“, Gediminas įkūnija lyderystę ir valdymą, atspindinčią istorinę valdovų reikšmę Lietuvoje.
       • Gabrielius: Žymėdamas „Dievas yra mano stiprybė“, Gabrielius reprezentuoja atsparumą ir dvasinę tvirtybę, atkartojančią tikėjimo svarbą Lietuvos kultūroje.
       • Gvidas: Išvertus į „vadovas“ arba „lyderis“, Gvidas įkūnija mentorystę ir orientavimą, atspindintį lyderių vaidmenį formuojant lietuvių bendruomenes.
       • Gytis: Šis vardas reiškia „budrus“ arba „budrus“, simbolizuojantis dėmesingumą ir sąmoningumą, atkartojantis budrumo svarbą kasdieniame gyvenime.
       • Gintaras: Gintaras, reiškiantis „gintarą“, įkūnija šilumą ir išsaugojimą, primena brangų gintarą, randamą Lietuvos pakrantėse.

       Kūdikių vardai prasideda raide „H“

        • Herkus: „Karys“ arba „drąsus“ Herkus įkūnija drąsą ir jėgą, primenančią Lietuvos istorijoje švenčiamą narsą.
        • Herkusmantas: Žymėdamas „karių gynėjas“, Herkusmantas reprezentuoja globą ir atsparumą, pakartodamas gynėjų vaidmenį lietuvių kultūroje.
        • Hugo: Išvertus į „protą“ arba „intelektą“, Hugo įkūnija išmintį ir žinias, atspindinčias išminties siekimą lietuvių tradicijose.
        • Hubertas: Šis vardas reiškia „šviesi širdis“, simbolizuojantis optimizmą ir šilumą, atspindintis lietuvių bendruomenėse tvyrančią linksmą dvasią.
        • Haroldas: „Kariuomenės vadas“ Haroldas atstovauja lyderystei ir vadovavimui, pakartodamas stiprios lyderystės svarbą Lietuvos praeityje.

        Kūdikių vardai prasideda raide „I“

         • Ignas: Ignas, reiškiantis „ugningą“ arba „uždegimą“, įkūnija aistrą ir veržlumą, atspindinčią gyvybingą Lietuvos kultūroje slypinčią dvasią.
         • Igoris: Žymėdamas „taikos karį“, Igoris reiškia jėgos paradoksą ramybėje, atspindintį Lietuvoje puoselėjamą pusiausvyrą.
         • Ivanas: Išvertus į „Dievas yra maloningas“, Ivanas įkūnija dėkingumą ir geranoriškumą, lietuviškose tradicijose atkartojantis palaiminimų įvertinimą.
         • Izidorius: Šis vardas reiškia „Izidės dovana“, simbolizuojantis palaiminimus ir dieviškas aukas, atspindintis dovanų ir dėkingumo vertę Lietuvoje.
         • Ikaras: Reiškia „kaip vanagas“, Ikaras simbolizuoja regėjimą ir ryškų suvokimą, atspindintį Lietuvos pavelde gerbiamą aštrų dėmesį.

         Kūdikių vardai prasideda raide „J“

          • Jonas: Reiškia „Dievas yra maloningas“, Jonas įkūnija dėkingumą ir palaiminimus, atspindinčius Dievo palankumo įvertinimą lietuvių kultūroje.
          • Justinas: Žymėdamas „sąžininga“ arba „teisinga“, Justinas reprezentuoja teisumą ir sąžiningumą, pakartodamas teisingumo vertę Lietuvos visuomenėje.
          • Juozapas: Išvertus į „Dievas pridės“, Juozapas įkūnija gausą ir pagausėjimą, atspindėdamas augimo ir klestėjimo optimizmą.
          • Jurgis: Šis vardas reiškia „ūkininkas“ arba „žemdirbys“, simbolizuojantis sunkų darbą ir ryšį su žeme, atkartojantis Lietuvos žemdirbystės šaknis.
          • Jokūbas: Reiškia „pastūmėjas“ arba „kulno turėtojas“, Jokūbas reiškia atkaklumą ir ryžtą, atspindintį atsparumą nelaimėms.

          Kūdikių vardai prasideda raide „K“

           • Kazimieras: „Sugriauti taiką“ arba „didžiąją galią“ Kazimieras įkūnija jėgą ir valdžią, atspindinčią istorinę reikšmę Lietuvoje.
           • Kasparas: Žymėdamas „iždininkas“ arba „lobių saugotojas“, Kasparas reiškia tvarkymą ir atsakomybę, atkartoja globos vertybes.
           • Karolis: Išvertus į „stiprus“ arba „vyriškas“, Karolis įkūnija atsparumą ir tvirtumą, atspindintį lietuvių kultūroje gerbiamą ištvermę.
           • Kęstutis: Šis vardas reiškia „nešti“ arba „palaikyti“, simbolizuojantis ištvermę ir palaikymą, atkartojantis šeiminių ryšių tvirtumą.
           • Konstantinas: „Pastovus“ arba „pastovus“ Konstantinas reiškia tvirtumą ir nuoseklumą, atspindintį Lietuvos vertybių patikimumą.

           Kūdikių vardai prasideda raide „L“

            • Laurynas: Reiškia "pergalė" arba "vainikuotas lauru", Laurynas įkūnija triumfą ir garbę, atspindintį Lietuvos kultūros pasiekimus.
            • Linas: Žymėdamas „linas“ arba „linas“, Linas simbolizuoja tyrumą ir paprastumą, atspindintį Lietuvoje puoselėjamus gamtos elementus.
            • Leonardas: Išvertus į „drąsus liūtas“, Leonardas įkūnija drąsą ir jėgą, atkartojantis Lietuvos istorijoje gerbiamą narsą.
            • Lukas: Šis vardas reiškia „šviesą duodantis“ arba „apšvietimas“, simbolizuojantis nušvitimą ir vedimą, atspindintis viltį lietuvių kultūroje.
            • Leonas: „Liūtas“ Leonas įkūnija drąsą ir lyderystę, atkartojančią kilnios stiprybės dvasią Lietuvoje.

            Kūdikių vardai prasideda raide „M“

             • Marius: „Marso“ arba „karingo“ reikšmė Marius įkūnija jėgą ir narsumą, atspindinčią lietuvių pavelde švenčiamą kario dvasią.
             • Matas: Žymėdamas „Dievo dovaną“ arba „Dievo dovaną“, Matas reiškia dėkingumą ir dievišką palankumą, pakartodamas palaiminimų dėkingumą Lietuvoje.
             • Mindaugas: Išvertus į „protingą“ arba „išmintingą“, Mindaugas įkūnija išmintį ir sumanumą, atspindintį intelektualinį lietuvių kultūros gelmę.
             • Mantas: Šis vardas reiškia „lobis“ arba „turtas“, simbolizuojantis vertę ir turtingumą, atkartojantis Lietuvos gausos įvertinimą.
             • Martynas: „Marso karys“ arba „atsidavęs Marsui“ Martynas reiškia jėgą ir atsidavimą, atspindintį Lietuvos istorijoje gerbiamą įsipareigojimą.

             Kūdikių vardai prasideda raide „N“

              • Nerijus: Reiškia „nerti“ arba „panirti“, Nerijus įkūnija gelmę ir kontempliaciją, atspindinčią ryšį su plačia Baltijos jūra Lietuvoje.
              • Nikodemas: Žymėdamas „liaudies pergalę“, Nikodemas simbolizuoja triumfą ir vienybę, pakartodamas bendruomeninių laimėjimų reikšmę Lietuvoje.
              • Napoleonas: Išvertus į „miško liūtą“, Napoleonas įkūnija jėgą ir drąsą, atspindinčią galingų Lietuvos miško būtybių dvasią.
              • Nestoras: Šis vardas reiškia „grįžimas namo“ arba „grįžimas“, simbolizuojantis šeiminių ryšių ir šaknų reikšmę lietuvių kultūroje.
              • Nemunas: Nemunas, reiškiantis „Nemuno upės vardą“, simbolizuoja didingos Lietuvos upės tekančią dvasią ir išliekamąją jėgą.

              Kūdikių vardai prasideda raide „O“

               • Osvaldas: „Dievo galia“ arba „dieviškasis valdovas“ Osvaldas įkūnija jėgą ir lyderystę, atspindinčias vertinamas valdovo savybes.
               • Orestas: reiškiantis „kalnų gyventoją“ arba „kalnų žmogų“, Orestas reiškia atsparumą ir ryšį su gamta, giminingą Lietuvos kraštovaizdžiui.
               • Oskaras: Išvertus į „dieviškąją ietis“, Oskaras įkūnija tikslumą ir ryžtą, atspindintį sutelktą Lietuvoje švenčiamą dvasią.
               • Ovidijus: Šis vardas reiškia „ganytojas“ arba „globėjas“, simbolizuojantis apsaugą ir vedimą, atkartojantis globos vaidmenį lietuvių kultūroje.
               • Onute: Reiškia „maža bangelė“ arba „raibulis“, Onutė įkūnija judesį ir ramybę, atspindi švelnų Lietuvos vandenų tėkmę.

               Kūdikių vardai prasideda raide „P“

                • Povilas: Reiškia „mažas“ arba „kuklus“, Povilas įkūnija kuklumą ir paprastumą, atspindintį Lietuvoje švenčiamą žemišką gamtą.
                • Paulius: Žymėdamas „nuolankus“ ar „mažas“, Paulius reiškia nuolankumą ir nuoširdumą, atkartojantį kuklumo vertę lietuvių kultūroje.
                • Petras: Išvertus į „uola“ arba „akmuo“, Petras įkūnija jėgą ir atsparumą, atspindintį Lietuvoje puoselėjamą tvirtumą.
                • Pranas: Šis vardas reiškia „laisvas žmogus“ arba „kilmingas“, simbolizuojantis laisvę ir kilnumą, atkartojantis Lietuvos nepriklausomybės dvasią.
                • Patrikas: „Bajoras“ arba „patricijas“ Patrikas reiškia kilnumą ir garbę, atspindinčią Lietuvos visuomenėje vertinamas savybes.

                Kūdikių vardai prasideda raide „Q“

                 • Qvidas: Reiškia „lyderis“ arba „gidas“, Qvidas atstovauja mentorystę ir kryptį, pakartodamas orientavimo reikšmę Lietuvos kultūroje.
                 • Kvintas: Žymėdamas „penktą“, Kvintas įkūnija tęstinumą ir nuoseklumą, atspindintį kartų ryšių vertę Lietuvoje.

                 Kūdikių vardai prasideda raide „R“

                  • Rokas: Rokas, reiškiantis „uola“ arba „akmuo“, įkūnija jėgą ir atsparumą, atspindintį tvirtą Lietuvos kultūroje gerbiamą pamatą.
                  • Ričardas: Žymėdamas „galingą valdovą“, Ričardas atstovauja autoritetui ir lyderystei, pakartodamas stiprių Lietuvos lyderių istorinę reikšmę.
                  • Raimondas: Išvertus į „išmintingą gynėją“, Raimondas įkūnija išmintį ir globą, atspindinčią gynėjų vaidmenį lietuvių šeimose.
                  • Rolandas: Šis vardas reiškia „garsus visame krašte“, simbolizuojantis žinomumą ir įtaką, atkartojantis reputacijos svarbą Lietuvoje.
                  • Rytis: Rytis reiškia naują pradžią ir viltį, atspindinčią Lietuvos kultūros šviežumą ir optimizmą.

                  Kūdikių vardai prasideda raide „S“

                   • Saulius: „Saulė“ arba „saulės šviesa“ Saulius įkūnija šilumą ir šviesumą, atspindinčią Lietuvos kultūroje švenčiamą spinduliuojančią energiją.
                   • Simonas: Žymėdamas „klausytojas“ arba „tas, kuris girdi“, Simonas reiškia dėmesingumą ir supratimą, atkartojantį bendravimo vertę Lietuvoje.
                   • Sigitas: Išvertus į „nugalėti“ arba „nugalėti“, Sigitas įkūnija atkaklumą ir triumfą, atspindintį ištvermingą dvasią Lietuvoje.
                   • Stanislovas: Šis vardas reiškia „šlovė“ arba „žemės šlovė“, simbolizuojantis garbę ir prestižą, atkartojantis palikimo svarbą Lietuvoje.
                   • Saulius: „Saulė“ arba „saulės šviesa“ Saulius įkūnija šilumą ir šviesumą, atspindinčią Lietuvos kultūroje švenčiamą spinduliuojančią energiją.

                   Kūdikių vardai prasideda raide „T“

                    • Tadas: Reiškia „širdis“ arba „drąsa“, Tadas įkūnija drąsą ir ryžtą, atspindinčią Lietuvos kultūroje švenčiamą drąsą.
                    • Tauras: Žymėdamas „aurochus“ arba „laukinį jautis“, Tauras reiškia jėgą ir veržlumą, atspindintį tvirtumą, kuriuo žavimės Lietuvoje.
                    • Tomas: Išvertus į „dvynys“, Tomas įkūnija partnerystę ir draugystę, atspindinčią santykių vertę Lietuvos kultūroje.
                    • Tautvydas: Šis vardas reiškia „liaudies sargas“, simbolizuojantis apsaugą ir vedimą, atkartojantis Lietuvoje puoselėjamas puoselėjamas savybes.
                    • Teodoras: „Dievo dovana“ Teodoras įkūnija palaiminimus ir dieviškąjį palankumą, atspindintį dėkingumą ir dvasingumą Lietuvoje.

                    Kūdikių vardai prasideda raide „U“

                     • Ugnius: „Ugnis“ arba „ugninis“, Ugnius įkūnija aistrą ir energiją, atspindinčią Lietuvos kultūroje švenčiamą ugningą dvasią.
                     • Uosis: reiškiantis „uosis“, Uosis reiškia jėgą ir atsparumą, atspindinčią Lietuvos medžių tvirtumą.

                     Kūdikių vardai prasideda raide „V“

                      • Vainius: „Daina“ ar „melodija“ Vainius įkūnija muzikalumą ir harmoniją, atspindinčią muzikos vertinimą Lietuvos kultūroje.
                      • Viktoras: Žymėdamas „nugalėtojas“ arba „nugalėtojas“, Viktoras simbolizuoja triumfą ir sėkmę, atkartojančią Lietuvos pasiekimų dvasią.

                      Kūdikių vardai prasideda raide „W“

                       • Wilhelmas: Kilęs iš „William“, reiškiančio „ryžtingas gynėjas“, Vilhelmas įkūnija jėgą ir globą, atspindinčią Lietuvoje vertinamą saugantį pobūdį.
                       • Woldemaras: kilęs iš „Vladimiro“, jis reiškia „taikos valdovą“, įkūnijantį lyderystę ir ramybę, atspindintį stabilumą ir taiką.
                       • Ksanderis: Reiškia „liaudies gynėjas“, Ksanderis įkūnija apsaugą ir jėgą, atkartodamas įvairiose kultūrose gerbiamą globėjo dvasią.

                       Kūdikių vardai prasideda raide „X“

                        • Xavier: reiškiantis „ryškus“ arba „puikus“, Xavier reiškia apšvietimą ir charizmą, atspindinčią gyvybingą energiją, kuri švenčiama daugelyje tradicijų.

                        Kūdikių vardai prasideda raide „Y“

                         • Yannis: kilęs iš „Jonas“, reiškiančio „Dievas yra maloningas“, Yannis įkūnija dėkingumą ir palaiminimus, atspindintį dėkingumą ir dėkingumą.

                         Kūdikių vardai prasideda raide „Z“

                          • Jurijus: Žymėdamas „ūkininkas“ arba „žemės darbininkas“, Jurijus reiškia kruopštumą ir ryšį su žeme, atkartoja sunkaus darbo vertybes.
                          • Zephyrus: reiškia „vakarų vėjas“, Zephyrus įkūnija judėjimą ir laisvę, atspindintį vėjus, kurie puošia Lietuvos kraštovaizdžius.
                          • Zane: Žymi „Dievo dovana“, Zane reiškia palaiminimus ir dieviškąjį palankumą, atkartojantį dėkingumą ir dvasingumą.

                          Share this post with friends

                          See previous post See next post
                          No One Has Commented On This Post Yet
                          Click here to comment

                          Please comment according to the sweet namer policy. Every comment is reviewed.

                          comment url